Úvod
Dokumenty
Kontakty
GDPR

Úvod

NOVOSADY, STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO, TOVÁRNÍ 31, 769 01 HOLEŠOV

IČ: 00049620      DIČ: 00049620

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1757144/0300

NOVOSADY, stavební bytové družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka: oddíl Dr XXXIV, vložka 55.

Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva.

Předmětem činnosti je zejména:
 • činnost za účelem zajištování potřeb svých členů spočívající predevším v:
  • provádění popř. zajištování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva
  • zajištování plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva
  • uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním
 • činnost za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva a správě a provozu nemovitostí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva

Za účelem zajištění činností uvedených výše, vykonává a má v předmětu podnikání u obchodního rejstříku zapsány živnosti – truhlářství, podlahářství, vodoinstalatérství, topenářství, činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence.

NOVOSADY, stavební bytové družstvo vlastní a spravuje bytové domy v lokalitách Holešov, Hulín, Bystřice pod Hostýnem a přilehlých obcích.

Statutární orgán
předseda predstavenstva Ing. Miroslav Kukačka
místopř. představenstva Ing. Milan Zádrapa
člen představenstva Marie Štepánová
člen představenstva Bohumír Sichálek
člen představenstva Zdeněk Dočkal

Kontrolní komise
předseda Ludvík Nedbal
místopředseda Jiří Doležel
člen Lucie Řepková

NOVOSADY, STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO, TOVÁRNÍ 31, 769 01 HOLEŠOV, IČ 00049620 zajišťuje pro domy, které má ve správě tyto služby:

Ekonomický úsek zajišťuje:
 • administrativní činnost, veškeré změny v evidenci vlastníků, vedení příslušné technické a projektové dokumentace
 • vedení účetnictví, mzdové účetnictví
 • zpracování roční účetní závěrky
 • přiznání k dani z příjmu právnických osob, přiznání k daní z přidané hodnoty, vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti, vyúčtování daně vybírané srážkou
 • pojištení domu, likvidace pojistných událostí
 • podávání informaci o neplatičích, zasílání upomínek
 • vypracování písemností k podání soudních žalob
 • přípravu podkladu pro rozúčtování nákladů spojených s vyúčtováním služeb
 • vyúčtování služeb
Technický úsek zajišťuje:
 • údržbu, opravy a rekonstrukce společných částí domu
 • 24 hodinovou havarijní službu
 • protipožární zabezpečení domu včetně pravidelných kontrol a doplňování hasebních prostředk" dle platných předpisů
 • veškeré revize a kontrolní prohlídky rozvodu plynu, elektrické energie a hromosvodu dle platných předpisů
 • oprava závad plynoucích z revizí a kontrol plynu a el. energie
 • kontroly svislých a vodorovných rozvodu vody, odpadů
 • revize a opravy domácích spotřebičů (ohřívače vody, plynové kotle či sporáky)
 • revize el. rozvodu v bytech (na vyžádání)
 • revize a prohlídky komínových průduchů včetně jejich čištění, či vložkování
 • výběrová řízení pro investiční akce
 • stavební řízení
 • dohled nad stavbou či opravami v domě